კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

როგორ ვაგროვებთ თქვენს მონაცემებს?

ჩვენთვის თქვენი მონაცემების მიღების წყაროა:

  • თქვენ მიერ ჩვენი ოფიციალური ვებ-გვერდის გამოყენება (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ საიტზე ოპერირებთ, როგორც სტუმარი);
  • თქვენ მიერ ჩვენს ვებ-გვერდზე რეგისტრაცია/ავტორიზაცია;
  • მომსახურების და პროდუქტის მიღების მიზნით თქვენი მომართვა;
  • თქვენ მიერ ჩვენი მომსახურებით/პროდუქტებით სარგებლობა;
  • საჯარო წყაროებიდან მოპოვებული ინფორმაცია.

 

რა არის თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი?

ჩვენ დავიცავთ და არ გადავცემთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მესამე პირს. ჩვენს მიერ თქვენი მონაცემების დამუშავების მთავარი მიზანია ხარისხიანი მომსახურების გაწევა და ჩვენი პლატფორმის რეგულარული გაუმჯობესება.

რამდენ ხანს ვინახავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს?

ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი პერსონალური მონაცემების თანმიმდევრული და მაღალი ხარისხით დაცვასა და უსაფრთხოებას.
თქვენს მონაცემებს ვინახავთ იმ ვადით, რაც აუცილებელია დამუშავების მიზნის მისაღწევად.

თუ თქვენ აღარ ხართ musicroom.ge-ს მომხმარებელი, თქვენი მონაცემები შეინახება პოლიტიკის, კანონით და მარეგულირებელი დოკუმენტების გათვალისწინებული მიზნების შესაბამისად.

 

ვებ–გვერდის მფლობელი კომპანია – შპს მუსიკ რუმი ს/კ 406174946