მიწოდების პოლიტიკა

ვებგვერდზე შეძენილ პროდუქციაზე მოქმედების მიწოდების სერვისი, მთელი საქართველოს მასშტაბით.

თუ შეძენილი პროდუქციის ჯამური ღირებულება აღემატება 200 ლარს – მიწოდების არის უფასო მთელი საქართველოს მასშტაბით.

თუ შეძენილი პროდუქციის ჯამური ღირებულება ნაკლებია 200 ლარზე, მიწოდების საფასური შეადგენს 10 ლარს მთელი საქართველოს მასშტაბით.

თბილისის მასშტაბით მიწოდება ხდება 1-დან – 7 სამუშაო დღეში .

რეგიონებში მიწოდება ხდება 4-7 სამუშაო დღის განმავლობაში.