უკან დაბრუნების პოლიტიკა

პროდუქტის შეცვლა/დაბრუნება შესაძლებელია შემდეგ შემთხვევებში:

პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების დროს;

  • პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი;
  • პროდუქტის მახასიათებელები არ ემთხვევა, განსხვავდება ვებ-გვერდზე აღწერილი მახასიათებლებისგან;
  • შეცდომით მიღებული იქნა სხვა პროდუქტი.

სხვა მიზეზების შემთხვევაში შეკვეთა არ ექვემდებარება დაბრუნებას. დასაბუთებული პრეტენზიის შემთხვევაში მყიდველი ვალდებული შეატყობინოს კომპანიას არსებული ვითარების შესახებ და შეძენიდან 3 სამუშაო დღის შემთხვევაში მიაწოდოს კომპანიას შეძენილი ნივთი, რა დროსაც ქარხნული წუნის შემთხვევაში შეძენილი პროდუქტი გადაიცვლება იმავე ნივთში, ან ასეთი ნივთის არარსებობის შემთხვევაში შეძენილ პროდუქტში გადახდილი საფასური დაუბრუნდება მომხმარებელს.

3 სამუშაო დღის შემდეგ მიწოდებული ნივთი არ ექვემდებარება დაბრუნებას ან შეცვლას, ასეთ შემთხვევებში მოქმედებს მხოლოდ შეკეთების სერვისი.